Büyük Kurân müfessiri ve taklit mercii Ayetullah Cevad Amuli: “Yüce Allah Peygamberine (s.a.a), insanlardan onların yararına olan bir şeyi istemesini vahyetmiş ve ardından bu doğrultuda Ehlibeytin sevgisini istemiştir” dedi.

Ayetullah Cevad Amuli dün Kum şehrinin Mescid-i Azam camiinde verdiği tefsir dersinde Kurân ayetlerine işaret ederek şu açıklamada bulundu: Ücret meselesi iki alanda ele alınmalıdır: Birincisi ilahi mükâfattır ve Peygamber katiyen bu ücreti istemektedir. Zira vücudu mümkün olan bir varlık fakirdir ve zatı itibarıyla fakir olan varlık da ücrete muhtaçtır. Bazılarının ücreti likaullah (Allah’la buluşmak), bazılarının ücreti cennete giriş ve bazısı da Ehlibeytin sevgisidir.

Peygamberin ümmetten tebliği karşılığında istediği ücret bu esasa göre üç bölümde ele alınır: Birinci bölümde Peygamberin (s.a.a) Allah’tan istediği ücretten söz edilmektedir. “Benim ücretim sadece âlemlerin Rabbine aittir” denilmiştir. İkinci bölümde Peygamber (s.a.a) risaleti karşılığında sadece Ehlibeytin sevgisini istemiştir. Üçüncü bölümde ise aslında bu iki bölümü şerh etmiş, istenilen ücretin faydasının insanların kendisine ait olduğu belirtilmiştir. Bazılarının zannettiği gibi bu ayetler arasında çelişki söz konusu değildir.

Ayetullah Amuli sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlardan hiçbir şey istemiyorum” diyen birinci bölümdeki ayetlerle “Ehlibeytin sevgisinin istendiği” ikinci bölümdeki ayet Sebe suresindeki ayetin desteği ile şu manayı ifade etmiştir: “Bir doktor hastasına diyor ki; bu reçeteyi sana bedavaya yazdım. Benim tek bir sözüm var: Bu reçeteye amel etmendir ve bu benim ücretim değildir. Senin maslahatın ve sağlığına kavuşmanın şartıdır.”

Bu üç ayetin verdiği tek bir mesaj vardır: Ehlibeyti sevmek insanların yararına olan bir şeydir. Onları sevmek, risaletin ücret ve karşılığı olarak sunulmuşsa çok açık şekilde anlaşılmaktadır ki bu sevgi sıradan ve basit bir sevgi değildir. Risaletle ciddi anlamda ilgisi olan, risaletin amacına götüren bir sevgidir. Kişi sevdiğine benzer ve benzemeye çalışır. Ehlibeyti sevmek onlara benzemeyi beraberinde getirir, hidayet ve sırat-ı müstakimi getirir. İnsanın önüne risaletin amacı olan doğru yolu açar. İşte bu yüzden risaletin karşılığı kılınmıştır.