“Andolsun Zikir’den sonra Zebur’da da: ‘Yeryüzünde iyi kullarım varis olacaktır’ diye yazmıştık.” (Enbiya, 105)

0
496

“Andolsun Zikir’den sonra (Tevrat’tan sonra) Zebur’da da: ‘Yeryüzüne iyi kullarım vâris olacaktır’ diye yazmıştık.” (Enbiya / 105. ayet)