Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 23 Ocak günü yaptığı açıklamada Lübnan’da bulunan Suriyeli sığınmacılardan 187 bin gencin tahsilden mahrum olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ayrıca, Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların da yüzde 40’ının okula gitmediğini açıkladı.

UNICEF yaptığı açıklamada, mülteci çocukların okullara kayıt olabilmeleri için daha fazla kaynak ayrılmaması hainde yüz binlerce çocuğun kayıp kuşağa dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Türkiye’de 1 milyondan fazla çocuk mülteci olduğu tahmin ediliyor.

UNICEF, bu çocukların eğitim eksikliği nedeniyle Suriye’deki iç savaşın bitmesinin ardından ülkelerinin yeniden inşasında rol almaları için gereken donanım ve niteliklerden mahrum kaldıklarını vurguladı.

Dün UNICEF tarafından yayınlanan raporda başta Türkiye olmak üzere Suriyeli sığınmacıların bulunduğu ülkelerde okul çağındaki Suriyeli çocuk ve gençlerin hemen hemen yarısının okuma imkanından yoksun oldukları belirtilmiştir. Suriyeli mülteci çocukların büyük bölümü, bulundukları ülkelerde genellikle çadırlarda yaşıyorlar ve bu çadır kentlerde okula gidenlerin ise en basit eğitim imkanlarından yoksundurlar ve eğitim vermek için gerekli tecrübeli öğretmenler bulunmamaktadır.

Suriyeli sığınmacı çocukların bu sorunu için muhtelif sebepler ileri sürülebilir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriyeli sığınmacı ailelerin içinde bulundukları aşırı fakirliğin, evlatlarının tahsil görememesinin en önemli sebebidir. Savaş sonucu kendi ev barklarını terk ederek çevre ve komşu ülkelere sığınan Suriyeli mültecilerin önemli bir kesimi maddi imkandan yoksundurlar ve gerekli maddi imkana sahip olsalardı Suriye’den çıkmak için farklı yolları dener ve kendilerini pek fazla zahmete düşürmezlerdi. ancak aşırı fakirlik aileleri zor durumda bıraktığı gibi onların evlatlarını da tahsil imkanından ala koymuş ve Suriyeli sığınmacı çocuklar okula gitme yerine kendi en basit yiyecek-giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için iş peşinde koşturma mecburiyetinde kalmışlardır.

Suriyeli sığınmacı aileler bu ve benzeri bir yığın sorunlar yüzyüze bulundukları bir ortamda başta IMF olmak üzere uluslararası kuruluşlardan, bu ailelerin en ilkel ihtiyaçlarının temini yönünde gerekli kaynakları sağlamaları bekleniyor. halbuki başta UNICEF olmak üzere bu gibi uluslararası kurum ve kuruluşların bizzat kendileri bugün Suriyeli sığınmacıların sorunlarının bir parçası olmuş ve sığınmacı çocukların önemli bir kesiminin tahsil görememelerinin başlıca sebepleri olmaktalar. Dünya’da eğitim ve öğretim görevi sorumluluğunu üstlenen Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada çatışmaların artmasına ve dolayısıyla  mülteci çocukların sayısının da hızla artmasına neden olmuştur. UNICEF’in mali kısıtlamaları ve bu örgüt için talep olunan bütçenin önemli bir bölümünün temin edilmemesi UNİCEF’in kendi sorumluluklarını tam olarak yerine getirememesinde başlıca sebeplerdendir. Ayrıca insani güç açısından UNICEF’in içinde bulunduğu sıkıntıya da bu konuyla alakadar olarak değinmek gerekir.

Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim ve öğretim alanındaki vahim tablosu sadece Türkiye ve Suriye ile sınırlı olmayıp öteki ülkelerde yaşayan ve hatta Suriye toprakları içerisinde IŞİD ve öteki terör örgütlerinin sultası altındaki bölgelerde de Suriyeli çocukların durumu aynıdır ve onlar da ızdırap çekmekteler.

UNICEF, bu çocukların eğitim eksikliği nedeniyle Suriye’deki iç savaşın bitmesinin ardından ülkelerinin yeniden inşasında rol almaları için gereken donanım ve niteliklerden mahrum kaldıklarını vurguladı.

UNICEF verilerine göre, Suriye’de de kuşatma altındaki bölgelerde yaşayan yaklaşık 2 milyon çocuk okula gidemiyor. Bu ise savaşın acı yüzüdür ki savaşın çıkması ve devam etmesinde hiç bir rolleri olmayan çocuklar çatışma ve savaşın en büyük kurbanlarıdırlar. Eğitimden mahrumiyet çocukların mağduriyet yönlerinden sadece biridir ve diğer bir çok alanda da çocuklar mağduriyette ilk sırada geliyorlar.